Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Welkom op de website Biocyclische-Veganlandbouw.org 

Hier kun je meer te weten komen over de basisprincipes van biocyclische-veganteelt, de biocyclische vegan richtlijnen, gecertificeerde productie- en verwerkingsbedrijven, leveranciers en de partnerorganisaties die samenwerken als onderdeel van het International Biocyclic Vegan Network.

BIOLOGISCHE LANDBOUW OP BASIS VAN ETHISCHE EN DUURZAAMHEIDSPRINCIPES

Biocyclische Veganlandbouw
Biocyclische veganlandbouw is een puur plantaardige én biologische landbouwsysteem. Deze teeltvorm sluit uit het gebruik maken van alle commerciële veehouderij, gebruik van productiedieren en het slachten van dieren en maakt geen enkel gebruik van inputs van dierlijke oorsprong. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het sterk bevorderen van biodiversiteit, gezond bodemleven, het sluiten van organische kringlopen en op systematische humusopbouw.

Sinds november 2017 is de Biocyclic Vegan Standard wereldwijd beschikbaar als wereldwijde standaard voor veganistische (vegan) én biologische landbouw, geaccrediteerd door IFOAM. 


Omschakelaar en starter? Lees dan eerst het boek: 
Meer dan Biologisch -  De toekomst is aan plantaardig van Theo Grent 

Dit boek is ook in het Engels verkrijgbaar Beyond Organic - Our Future is Plant-Based.

Ook een aanrader is het boek: 'Growing Green' van Jenny Hall Iain Tolhurst. Dit boek is online verkrijgbaar en rechtstreeks te koop bij Vegan Organic NetworkZoek in EU je vegan farm, shop, handelaar, bereider of organisatie op www.Vegan-Farming.org


Biocyclische veganteelt - Biologische én vegan landbouw van het veld

Een professioneel certificeringssysteem en het keurmerk "Biocyclic Vegan Standard" bieden consumenten volledige transparantie op alle niveaus van de waardeketen en geven hen de zekerheid dat de producten die op deze manier worden gelabeld niet alleen biologisch maar ook volgens veganistische principes worden geteeld.

Biocyclische veganteelt biedt boeren die met hun traditionele managementmethoden in relatie tot milieu, klimaat, dierenwelzijn en gezondheid steeds meer tegen hun grenzen aanlopen, een gewaarmerkte en praktische oplossing en daarmee perspectief voor een toekomstgerichte transitie.

Hoewel biocyclische veganteelt nog een jong initiatief is, zijn de eerste bedrijven in andere Europese landen al gecertificeerd. Daarnaast zijn er partners uit de handel en verwerking die zich inzetten voor het ontwikkelen van een marketingstructuur voor biocyclische vegan producten. In Nederland en Vlaanderen zijn de eerte teeltbedrijven in omschakeling en zijn de eerste producten van de biocyclische veganteelt ook verkrijgbaar in een paar online winkels. In verschillende Europese landen zijn netwerkorganisaties zoals de Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen en de Duitse Förderkreis Biozyklischer Cultivation e. V. die dit werk steunen en die hun krachten hebben gebundeld in het International Biocyclic Vegan Network.

Biocyclische veganteelt is goed voor ...

… het klimaat
Door consequent af te zien van het gebruik van productiedieren en slachthuizen en het gebruik van dierlijke meststoffen en stoffen van dierlijke oorsprong en alleen gebruik te maken van plantaardige bodemopbouw bijvoorbeeeld met de puur plantaardige kwaliteitscompost op de biocyclische humusbodem en zijn hoge CO2-bindende vermogen, levert de biocyclische veganteelt een effectieve bijdrage aan klimaatbescherming.

…het water
Door geen gebruik te maken van veeteelt en het gebruik van dierlijke mest wordt de bijbehorende nutriëntenoverschot in de bedrijfscyclus consequent vermeden. Bovendien, door het gebruik van bijvoorbeeld rijpe compost van plantaardige oorsprong en biocyclische humusgrond, die wordt gekenmerkt door een fysiologisch stabiele moleculaire structuur, wordt uitspoeling, zoals b.v. van nitraat, sterk verminderd. Beide kunnen leiden tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit en helpen de eutrofiëring van oppervlaktewateren tegen te gaan.

…de grond
Biocyclische veganteelt betekent het behouden of herstellen van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit gebeurt door een hoge aanvoer van organisch materiaal in verschillende vormen zoals door groenbemesting, mulchen, het verspreiden van rijpe, puur plantaardige compost tot en met het grootschalig gebruik van biocyclische humusgrond, die de bodem beschermt tegen erosie en uitdroging, CO2 in hoge mate bindt en de vorming van permanente humus bevordert.

... biodiversiteit
Het tot stand brengen van een natuurlijk ecologisch evenwicht is een belangrijk uitgangspunt voor preventieve gewasbescherming en ter bevordering van de biodiversiteit. Op biocyclisch vegan gecultiveerde gebieden neemt de biodiversiteit met sprongen toe, wat wordt bereikt door brede vruchtwisselingen, systematische gemengde teelt, ondiepe en opbouwende grondbewerking, het creëren van heggen en bloemstroken en het creëren van habitats binnen het landbouwgebied.

…de dieren
Op biocyclische vegan teeltbedrijven zijn productiedieren en slachten van productiedieren en het gebruik van dierlijke hulpstoffen op basis van slachthuisafval verboden uit respect voor de waardigheid van het dier. Daarentegen biedt de biocyclische veganteelt ideale leefomstandigheden, niet alleen voor miljarden micro-organismen in de bodem, maar ook voor vele andere wilde dieren zoals vogels en zeldzame insecten. Dit leidt tot een evenwichtstoestand vergelijkbaar met de natuur, zowel ondergronds als bovengronds.

… gezondheid
Door geen gebruikt te maken van commerciële veehouderij, productiedieren wordt het risico op besmetting door medicijnresten uit de veehouderij (bv. Antibiotica) en pathogene, soms multiresistente ziektekiemen (zoönotische infecties) in (vloeibare-) mest en slachthuisafval en vlees verminderd in de biocyclische veganlandbouw. Juist de gezonde bodems dragen bij aan de gezondheid van de mens door middel van veerkrachtige, vitale en voedselrijke planten; volgens het motto "Van de gezonde bodem naar gezonde planten naar gezonde mensen".

... wereldvoedsel zekerheid
Door systematisch de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, de productiviteit te verhogen door de introductie van teeltmethoden die vergelijkbaar zijn met de natuur, en efficiënter landgebruik door de exclusieve productie van plantaardig voedsel voor menselijke consumptie (geen voederteelt), kan de biocyclische veganteelt een duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid.

Biocyclische Veganlandbouw draagt bij aan het behalen van alle Sustainable Development Goals (SDG's)
Om meer te weten te komen, klikt u hier of op de afbeelding


 

 

Biofruit uit de regio Bodensee is nu ook biocyclisch-vegan gecertificeerd

Sinds het einde van de jaren negentig vormen biologische appelen een vast onderdeel van het productaanbod van het Duitse BayWa Obst. Onder de merknaam 'Bio-Obst vom Bodensee' vermarkt het dochterbedrijf van de internationale fruitleverancier BayWa München biologisch fruit afkomstig uit de omgeving van de Bodensee.  Lees verder op Biojournaal.nl

Wereldpremière: eerste wijn uit een Franse biocyclische-vegan wijngaard  

Naarmate meer en meer biocyclische-vegan producten zoals fruit, groenten, gedroogde bonen, granen, appelsap en olijfolie worden geproduceerd en op de markt komen, heeft nu ook de éérste  wijndomein - Chateau La Rayre - in Frankrijk zich onlangs bij het Biocyclic Vegan Standard Label aangesloten. Chateau La Rayre is het eerste wijndomein met het biocyclische-vegan-kwaliteitszegel - dat garandeert dat het product biologisch & vegan is van teelt tot productie - en vanaf nu verkrijgbaar bij Het Wijnmagazijn

  

 


E-mailen
Bellen