Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Federatie van agro-ecologische boerenorganisaties en -initiatieven

Het netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen werkt samen met andere agro-ecologische boerenorganisaties en -initiatieven aan een krachtige federatie. 

Op deze pagina vermelden wij de laatste ontwikkelingen. 

De website is online:  www.federatieagroecologischeboeren.nl/

Boerenlandbouwconferentie verslag

Engelse versie: Boerenlandbouw-Peasant Farming in the Netherlands - Conference Report (FINAL) ...
Nederlandse Versie: http://www.federatieagroecologischeboeren.nl/2019/05/28/__trashed/


Eerste Boeren-Agroecologie conferentie: sterke boeren voor een duurzame landbouw 
Er is een federatie van boerenorganisaties en -initiatieven in opkomst. In het najaar op tuinderij de Voedselketen zijn representanten van Toekomstboeren, de CSA vereninging, BioTuinders, Vereniging van permacultuurboeren en Biovegan (Biocyclische-Veganlandbouw.org) op dat idee gekomen. Omdat we samen met veel meer boeren zijn. En zo meer van elkaar kunnen leren, elkaar meer kunnen inspireren en ondersteunen. Ook staan we dan sterker richting beleid en overheid. De federatie is van iedereen daarom willen we het met iedereen vieren en vormgeven. Dit doen we met een conferentie met een rijk workshopprogramma.

De conferentie gaat over het versterken van de positie van de boer. Hoe kunnen we onszelf als boeren versterken in een maatschappij die naarstig naar duurzaamheid verlangt en dit tegelijkertijd tegenwerkt? Verschillende initiatieven uit de kringlooplandbouw, bio(dynamische) landbouw, permacultuur, community supported agriculture (CSA), puregraze, veganistische landbouw, voedselbossen en natuurinclusieve landbouw laten zien dat het kan.

Samen vormen deze stromingen de beweging voor agroecologie. Agroecologie staat voor manieren van landbouw bedrijven die vooruitgang zoeken in de versterking van eigen, lokale hulpbronnen, markten en kennis en door verbindingen aan te gaan met de natuur en met burgers. Dit staat in contrast tot andere vormen van landbouw, die vooruitgang zoeken in externe (chemische) hulpbronnen, voorgeschreven kennis en globale markten. Agroecologie sluit dit niet uit maar legt het accent niet alleen op de productie van voedsel. Maar ook op andere waardes zoals smaak, kwaliteit, biodiversiteit, een mooi landschap en het creëren van ontmoetingsplekken tussen mens en natuur.

Op de conferentie brengen we deze agroecologische stromingen bij elkaar.  Met o.a. workshops over maaimeststoffen en plantaardige bemesting, voedselcollectieven, crowdfunding voor land, de commons, de strijd voor een betere pacht, bomen op de boerderij, het opzetten van regionale praktijkuitwissellingen en het sluiten van verkoop-, verwerking- en nutrientenkingkringlopen.

De Boeren Landbouw conferentie is op 23 maart is overdag in het midden van het land:  Boerderij de Eemlandhoeve (Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg).


Zie ook de website van Toekomstboeren