Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Workshops, cursussen en jaaropleiding

Volg workshops en cursussen over  telen zonder plantaardige mest, bodembeheer en maximale biodiversiteit. 

Leden van het netwerk zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei workshops en andere vormen van educatie.

Huidige workshops en cursussen

Volg de workshop 100% plantaardige mest
2 maart 2022 vanaf 12:45  - 16:00

Joost van Strien en Christiaan Feickens van Boerderij Zonnegoed zijn de trotse eerste Nederlandse akkerbouwers met het Biocyclic Vegan Keurmerk. Na jaren experimenteren staat er een rendabel bedrijfsmodel dat geen dierlijke mest meer gebruikt, zelfvoorzienend is in stikstof en overige mineralen aanvult met compost.
In deze workshop leer je hoe je de bemesting toepast bij verschillende gewassoorten, omstandigheden en bewerkingsmomenten, zie je het resultaat bij de gewassen en krijg je inzicht in de kosten en opbrengsten. Een toekomstbestendige landbouwmethode, waarmee je de kringloop op je eigen bedrijf rond kunt maken.
Kijk op de website van BioAcademy.nl voor de eerstvolgende workshop werken met 100% plantaardige mest.

Eerstvolgende workshop is op 2 maart om 12:45 - 16:00 op het bedrijf Zonnegoed.nl te Ens


Webinar Biokennisweek No shit - The movement en Biocyclic Vegan teelt

Maandag 10 jan. 12:00-12:30

Biologische akkerbouw zonder dierlijke mest: het kan. Joost van Strienvan Zonnegoed heef inmiddels 13 jaar ervaring met het toepassen van plantaardige mest. Vanaf 2021 produceert hij als eerste bedrijf in Nederland met het Biocyclic Vegan keurmerk. In dit jaar richtte hij ook de No Shit Movement op. Leer meer tijdens deze workshop.

Voor info en tickets  zie Bio-beurs.nl 


No Shit Food: Workshop 100% plantaardige mest

18 februari - Ens

Joost van Strien en Chris Feickens zijn de eerste Nederlandse akkerbouwers met het Biocyclic Vegan keurmerk. Ze gebruiken geen dierlijke mest meer. Leer hoe je zelfvoorzienend in stikstof worst en plantaardig je mineralen aanvult met een rendabel resultaat.  
Kijk op Bioacademy.nl en schrijf je in. 


Cursus Agro-ecologie voor tuinders 

Tuinderij Ommuurde Tuin geeft een cursus Agro-ecologie in de Praktijk op 8 donderdagen + excursiedag + stage op tuinderij naar keuze. De jaarlijkse cursus Agro-ecologie in de Praktijk is speciaal ontwikkeld voor ‘toekomstboeren’: mensen die ervan dromen om ‘t roer om te gooien en (in de toekomst) een biologische tuinderij te starten. Ons programma, vol praktische kennis, om meteen toe te kunnen passen gaat in op onderwerpen als:

• Bodem. Hoe bouw ik de bodem op? Hoe maak ik bokashi compost? Hoe lees ik bodemanalyses? Met excursie naar het bodemmuseum van Wageningen University

• Teeltplan, vruchtwisseling. Hoe maak ik een teeltplan, zodat ik iedere week genoeg kan oogsten voor de pakketten?

• Inkomen. Hoe kan ik er een inkomen uit halen en hoe communiceer ik dit naar mijn leden? Voorbeelden uit het boekje ‘Eerlijk Loon!’

• Ziekten, plagen, biologische bestijding. Herken de meest voorkomende ziekten en plagen en leer wat je er aan kan doen. Met gastsprekers van Entocare en een workshop waarbij je ongewenste insecten en de natuurlijke vijanden door de microscoop kan bekijken

• Toegang tot land. Welke mogelijkheden zijn er om land te vinden, wanneer je geen 80.000 euro per hectare kan betalen? Waar moet je op letten bij pachtcontracten?

Meer info en aanmelden: ommuurdetuin.nl/cursus

Dit jaar zijn er dubbel aantal plekken beschikbaar (36), dus we hopen iedereen een plek te kunnen bieden!


Akkerbouw en grootschalige groenteteelt

No shit - the movement
Online webinar Biokennisweek (in samenwerking met de BioAcademy.nl)  

Maandag 10 januari 12.00 - 12.30

Biologische akkerbouw zonder dierlijke mest: het kan. Joost van Strien van Zonnegoed heeft inmiddels 13 jaar ervaring met het toepassen van plantaardige mest. Vanaf 2021 produceert hij als eerste bedrijf in Nederland met het Biocyclisch Vegan keurmerk. In dit jaar richtte hij ook de No Shit Food Movement op. Leer meer tijdens deze workshop.

Sprekers Joost van Strien - Zonnegoed / Biovegan netwerk
Geert-Jan van der Burgt - Louis Bolk Instituut


2021: Volg de workshop 100% plantaardige mest

Bekijk vast een voorproefje in de online workshop van een half uur van Biologisch Netwerk met Joost van Strien in de Biokennisweek van 2021. Joost laat zien hoe hij is omgeschakeld naar biologisch, naar biodynamisch, hoe hij is gestart met onbereden teeltbedden, zaaien onder compost en experimenteerde met maaimeststoffen. Daarna volgden intensieve omschakelprocessen naar niet kerende grondbewerking en vanaf 2020 naar volledig plantaardige bemesting. Begin 2021 ontvingen Joost en Christiaan de certificering voor het Biocyclic Vegan Keurmerk.

Ingrid Veeman van Biologisch Netwerk vraagt hem ook naar zijn motivatie voor en ervaringen tot nu toe met vegan landbouw; “Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dierlijke mest,” vertelt Joost. Hij verwacht dat een groeiend aandeel plantenteelt in onze menselijke consumptie belangrijk wordt bij de transitie van de landbouw. In de online workshop vertelt hij over zijn boerderijpraktijk, hoe zijn bodembeheer zorgt voor klimaatbestendig en klimaatpositief telen en over hoe dit invulling krijgt in zijn vruchtwisseling en bedrijfseconomie.  Kijk op de website van BioAcademy.nl voor de eerstvolgende workshop werken met 100% plantaardige mest. 

Najaar 2021: Workshop 100% plantaardige mest

Workshop ‘100% plantaardige mest’ : werkwijze, opbrengsten, kosten & ervaringen

Boerderij Zonnegoed is één van de praktijkbedrijven die helemaal geen dierlijke mest meer gebruikt. Joost van Strien kuilt de vlinderbloemigen in en rijdt deze als meststof weer uit, waardoor hij zelfvoorzienend voor de stikstof is. De overige mineralen vult hij aan met compost. In de workshop kijkt hij met de deelnemers nader naar de opbrengsten onder verschillende omstandigheden en bij verschillende gewas soorten, alsook naar de kostprijs ervan. Ook komen bewerkingsmomenten aan de orde en is er volop ruimte voor vragen van de deelnemers.

Bekijk de infofilm:

Kijk voor meer info op de site van BioAcademy.nl

Graag vermelden wij hier ook educatieve programma's van derden die goed aansluiten bij het netwerk van Bio-vegan boeren en telers. 

- Basis- en jaarcursus Voedselbossen: www.voedselbosbouw.org 
- Masterclass Strokenteelt: www.bioacademy.nl 
- Verschillende cursussen en jaarcursus permacultuur op Tuinderij de Voedselketen
- Workshops over de bodem en composteren van Mark Siepman

Wetenschappelijke bronnen

Wetenschappelijke bronnen van internationaal onderzoek kan je hier vinden 


 

 

E-mailen
Bellen