Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Workshops, cursussen en jaaropleiding

Volg workshops en cursussen over  telen zonder plantaardige mest, bodembeheer en maximale biodiversiteit. 

Leden van het netwerk zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei workshops en andere vormen van educatie.

Huidige workshops en cursussen

1. Akkerbouw en grootschalige groenteteelt

Najaar 2021: Workshop 100% plantaardige mest

Workshop ‘100% plantaardige mest’ : werkwijze, opbrengsten, kosten & ervaringen

Boerderij Zonnegoed is één van de praktijkbedrijven die helemaal geen dierlijke mest meer gebruikt. Joost van Strien kuilt de vlinderbloemigen in en rijdt deze als meststof weer uit, waardoor hij zelfvoorzienend voor de stikstof is. De overige mineralen vult hij aan met compost. In de workshop kijkt hij met de deelnemers nader naar de opbrengsten onder verschillende omstandigheden en bij verschillende gewas soorten, alsook naar de kostprijs ervan. Ook komen bewerkingsmomenten aan de orde en is er volop ruimte voor vragen van de deelnemers.

Bekijk de infofilm:

Kijk voor meer info op de site van BioAcademy.nl

2. Kleinschalige tuinderij

Op dit moment zijn er bv op Permacultuur tuinderij de Voedselketen een aantal (korte) workshops te volgen:

'Werken aan een betere bodem' en masterclass bodemvoedselweb onder de microscoop.   
Zie hier voor meer info: http://devoedselketen.nl/met-een-cursus/

Op Tuinderij De Ommuurde Tuin is een Nederlands en Engelstalig master-tuinderscursus te volgen:
Cursus Agro-ecologie in Praktijk.   

Graag vermelden wij hier ook educatieve programma's van derden die goed aansluiten bij het netwerk van Bio-vegan boeren en telers. 

- Basis- en jaarcursus Voedselbossen: www.voedselbosbouw.org 
- Masterclass Strokenteelt: www.bioacademy.nl 
- Workshops over de bodem en composteren van Mark Siepman


Wetenschappelijke bronnen
Wetenschappelijke bronnen van internationaal onderzoek kan je hier vinden 


 

 

E-mailen
Bellen