Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Historie van de biocyclische veganlandbouw

Adolf Hoops, founder of biocyclic vegan farming


De Biocyclic Standards zijn ontwikkeld, sinds 1950, door Adolf Hoops (1932-1999), een pionier van biologisch
landbouw in Noord-Duitsland. Van het allereerste begin heeft Adolf Hoops een meningsverschil met veel biologische boeren over de stelling dat duurzame bodemvruchtbaarheid alleen bereikt kan worden door het gebruik van dierenmest alsmede de integratie van veeteelt in de kringlooplandbouw. Op zijn biologische tuinbouwbedrijf Bio-Modell Walsrode ontwikkeld hij een ecologisch georiënteerde productiedier-vrije landbouwmethode waarin de nutriëntenkringloop gesloten wordt en zo veel als mogelijk alle meststoffen zelf op het bedrijf te produceren en te werken aan het verhogen van bodemvruchtbaarheid door middel van plantaardige 'groene' meststoffen, compost en opbouw van vruchtbare humusaarde. 

Dr. agr. Johannes Eisenbach, biocyclic vegan producer at Biocyclic Park in Kalamata, Greece

In de jaren negentig werkt Adolf Hoops in Griekenland veelvuldig samen met dr. agr. Johannes Eisenbach aan het verfijnen van de inmiddels internationale Biocyclic Vegan Standards en de toepassing van deze landbouwvorm in de mediterrane klimaatzone. Tegenwoordig wordt deze norm met succes toegepast door meer dan 100 boeren in Cyprus en Griekenland. Ook elders in Europa zijn er telers actief en zijn er netwerken in Duitsland, Frankrijk en Nederland / Vlaanderen. 


 


E-mailen
Bellen